Photobook Editor

[RO][for English scroll down]

Dacă ai nevoie de un editor pentru proiectul tău/cartea ta foto, te pot ajuta cu (una, mai multe sau toate) din acțiunile listate mai jos, în funcție de nevoia ta. Poți vedea ce am lucrat până acum accesând acest link. Sau acesta.

 • selecție poze
 • propuneri postprocesare
 • secvențiere poze
 • propunere format carte
 • format carte și pagina
 • alegere hârtie
 • corectări post-procesare pentru print
 • suport obținere ISBN pentru carte
 • propunere design interior
 • propunere design cover
 • suport în relația cu tipografiile
 • corectare fișier de bun de tipar
 • prezenta la tipar și supervizare tipar
 • suport pregătire materiale presa
 • suport promovare
 • alte lucruri (multe și mici) adiacente că să ne asiguram că photobookul tău iese bine.

Formular de înscriere: https://forms.gle/eBgjt5e8p8obaaPV9


[EN]

If you need an editor for your project/photobook, I can help you with (one, more or all) of the actions listed below, depending on your needs. You can see what I’ve been working on so far by visiting this link. Or this one.

 • selection of pictures
 • post-processing proposals
 • sequencing pictures
 • book format proposal
 • book and page format
 • paper choice
 • post-processing corrections for print
 • support in getting ISBN for book
 • interior design proposal
 • cover design proposal
 • support in the relationship with the printing houses
 • correction of the print file
 • press presence and print supervision
 • support for preparing press materials
 • promotion support
 • other (many and small) adjacent things to make sure your photobook comes out well

Register form: https://forms.gle/eBgjt5e8p8obaaPV9

One thought to “Photobook Editor”

Comments are closed.