One year old photographer (about photographic beginnings)

[EN][derulează în jos pentru versiunea în limba Română]

“I started taking photos when I was 16.”
“I took my first photo when I was 13.”
“I’ve been taking photos since I was 10.”
“When I was 7 years old, my parents gave me my first camera as a gift.”
“At 4 years old I discovered photography and started making daguerreotypes.”
“When I was 1 year old, I took my first photo, on large-format film.”

More and more interviews or photographer bios start like this. If we think about it, everyone had a similar experience: whether it was their parents’ film camera or their own smartphone, everyone took a photo when they were little.
A monkey in the jungle was able to take a very good selfie recently, by accidentally pressing the shutter button. An accidental gesture that took a photo.

Pressing the shutter button makes you the owner of the copyright of that photo. But that’s about all it guarantees. The photographic career does not start there but can start from the first frame or project consciously composed, thought, edited and made public.
You can say that there are also exceptional cases that fall into this area of ​​”early bloomers”. I can accept this, but I will also say that I want to see these photos and projects. So far I haven’t seen many like that. This means that only after a certain age and experience can we say that we consciously take photographs.

There is no shame, as a photographer to say that you discovered photography a short time ago, as long as now you have something to show in this regard, something that is coherent, with sense and logic.
In the same way, there is no validation when you have been taking photos for decades but still do not have a decent “body of work“.

I will conclude with a few words said by a photographer during a casual conversation over a coffee, many years ago. I knew his photos and books from the Magnum website. Instead, he told me: “Cristian, I’m not familiar with your portfolio.”


[RO]

“Am început să fac fotografie când aveam 16 ani.”
“Am făcut prima mea fotografie la 13 ani.”
“Fotografiez de la 10 ani.”
“Când avem 7 ani părinții mei mi-au făcut cadoul primul meu aparat fotografic.”
“La 4 ani am descoperit fotografia și am început să fac daguerreotipii.”
“Când aveam 1 an am făcut prima mea fotografie, pe film format mare.”

Tot mai multe interviuri sau bio-uri de fotografi încep așa. Dacă stăm să ne gândim bine, toată lumea a avut o experiență similară: că era aparatul de fotografiat pe film al părinților sau propriul smartphone toți au făcut o fotografie când erau mici.
Un selfie foarte bun a putut să facă recent și o maimuță în jungla, apăsând din greșeală pe butoul declanșator. O apăsare întâmplătoare care a realizat o fotografie.

Apăsarea butonului declanșator te face posesorul copyrightului acelei fotografii. Dar cam atât garantează. Cariera fotografică nu începe de acolo ci poate începe de la primul cadru sau proiect conștient compus, gândit, editat și făcut public.
Puteți spune că există și cazuri excepționale care se încadrează în această zonă de “early bloomers”. Pot să accept acest lucru, și la rândul meu pot spune că vreau să văd aceste fotografii și proiecte din tinerețe.
Până acum nu am văzut multe. Asta înseamnă că doar după o anumită vârstă și experiență putem afirma că facem conștient fotografii.

Nu este nici o rușine ca fotograf să afirmi că ai descoperit fotografia de puțin timp, atât timp cât acum ai ceva de arătat în acest sens, coerent, cu sens și logică. La fel, nu este o validare faptul că faci fotografie de zeci de ani dar totuși nu ai un “body of work” decent.

Închei cu câteva cuvinte spuse de un fotograf la o discuție casual la o cafea, acum mulți ani. Eu știam fotografiile și cărțile lui de pe situl Magnum. El în schimb mi-a spus: “Cristian, I’m not familiar with your portfolio.”